Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med.

Kåfjord kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Vår handslingsveileder går hånd i hånd med samhandlingsmodellen. Den er et verktøy for ansatte, brukere og foresatte/andre ansvarspersoner i prosesser der det gjøres tiltak for barn og unge. Kåfjords handlingsveileder finner du ved å klikke her. Sammen med handlingsveilederen bruker Kåfjord kommune Stafettloggen fra Conexus. Dette er et samhandlingsverktøy der alle møter, tiltak og annen relevant info loggføres under tiltaksarbeid for et spesifikt barn/ungdom. Her inviteres også bruker/foresatt inn i prosessene, og gis medvirkning og innblikk i hvordan arbeidet foregår.

Meir info